Đặt dịch vụ tại đây

(Nhân viên sẽ gọi lại cho quý khách ngay sau khi đặt lịch thành công)

Dịch vụ vệ sinh gia đình

-10%
-21%
189.000499.000
249.000259.000
900.0003.000.000

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp

1.020.0001.200.000
279.0001.449.000